News

22/03/2007
: 17164
Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – SAMCO – tài trợ cho hội thi “Lái xe an toàn 2007”
15/01/2007
: 1230
Từ ngày < 29/ 01 / 2007 >  đến ngày  < 04 / 02 / 2007 > Lịch công tác thay cho thông báo và thư mời, các đồng chí lãnh đạo các Phòng ban, Đơn vị thành ...
08/01/2007
: 15774
Tổng công ty SAMCO chúc mừng Công ty dịch vụ ôtô Hàng Xanh lên sàn giao dịch vào 26/12/2006 vừa qua.
04/01/2007
: 797
Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2006
04/01/2007
: 1234
Căn cứ vào kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty ngày 6/12/2006 về việc xét phân loại thi đua cơ sở năm 2006, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty thông báo kết quả thi đua cơ ...