News

20/11/2006
: 13566
“Kinh doanh không chỉ đơn thuần là đạt lãi cao, bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) mà còn phải thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp (DN) đối với cộng đồng, với ...
13/11/2006
: 11018
Ngày 11 tháng 11 vừa qua, Tổng công ty SAMCO với Mercedes-Benz và COMECO cùng đóng góp cho chương trình hội nghị thành công. Hội nghị đã diễn ra nhằm đánh giá lại hoạt động vận ...
02/11/2006
: 17619