TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆN COVID-19 TẠI TỔNG CÔNG TY SAMCO

16/06/2021
: 2126

     Hiện nay trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và tại các khối doanh nghiệp. Tính tới thời điểm sáng ngày 16/6/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 980 ca nhiễm Covid-19 trước tình hình đó Tổng Công ty SAMCO đã thực hiện nhiều biên pháp phòng chóng dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động và khách hàng cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

     Thực hiện theo chỉ đạo tại văn bản số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chóng dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu Công nghiệp. Tổng Công ty đã có văn bản số 186NB/SC-HC về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị ngày 17/6/2021.

Đính kèm File PDF văn bản số 186NB/SC-HC

     Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chóng dịch sau lễ. Tổng Công ty đã triển khai văn bản số 164NB/SC-HC về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ngày 4/5/2021. Yêu cầu người lao động trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ thực hiện khai báo y tế và thực hiện nghiêm thông điệp 5K cũng như hạn chế các hoạt động, hội họp tập trung đông người.

Đính kèm File PDF văn bản số 164NB/SC-HC

bo-y-te-thong-diep-5k-la-chan-thep-trong-phong-chong-dai-dich-covid-191599453839

Nguồn: Bộ y tế

     Ngày 18/5/2021, Tổng Công ty triển khai ghi nhận thông tin khai báo y tế đối với khách hàng/ đối tác ra vào liên hệ. Thiết lập khu vực khai báo y tế trên online trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.

     Ngày 19/5/2021, Tổng Công ty đã ký bản cam kết đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp với Ban Chỉ Đạo phòng, chống dịch Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Đính kèm Bản cam kết

    Thực hiện văn bản số 1558/UBND-VX ngày 17/5/2021 của UBND TP.HCM, Tổng Công ty đã có văn bản số 195NB/SC-HC ngày 21/5/2021 về việc tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 qua đó yêu cầu người lao động thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc. Hạn chế tiếp xúc giữ CBCNV với nhau; hạn chế di chuyển đến các khu vực ngoài vị trí làm việc của mình, tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ để trao đổi thông tin trong công việc. Đề nghị các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty ký bản cam kết đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó Tổng Công ty đã triển khai thêm văn bản số 196/NB/SC-HC ngày 26/5/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản 198NB/SC-HC ngày 27/5/2021 về việc tiếp khách của cán bộ, nhân viên Tổng Công ty tại 262 trần Hưng Đạo, Q1 nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch tại các đơn vị thành viên và Tổng Công ty.

Đính kèm File PDF văn bản số 195NB/SC-HC

Đính kèm File PDF văn bản số 196NB/SC-HC

Đính kèm File PDF văn bản số 198NB/SC-HC

     Thực hiện văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Tổng Công ty đã có văn bản số 204NB/SC-NS ngày 31/5/2021 về việc tổ chức làm việc và các chế độ khác cho CBCNV tại văn phòng Tổng Công ty trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó thực hiện việc sắp xếp, bố trí cho CBCNV làm việc luân phiên theo tuần, đảm bảo tối đa 50% tổng số CBCNV làm việc tại đơn vị. Do tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp ngày 14/6/2021 Tổng công ty đã có văn bản số 224NB/SC-HC về việc tiếp tục công tác phòng, chóng và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo văn bản số 1931/UBND-VX ngày 14/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15/CT-TT.

Đính kèm File PDF văn bản số 204NB/SC-NS

Đính kèm File PDF văn bản số 224NB/SC-NS

Ngày 2/6/2021 Tổng Công ty đã ban hành văn bản số 209NB/SC-HC về quy trình xử lý trường hợp cá nhân CBCNV hoặc người thân nghi nhiễm Covid-19.

Quy trình cụ thể: xem file PDF đính kèm