112 đoàn viên về tham dự Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCTY SAMCO

13/08/2012
: 6749

Để tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 - 2017; Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty SAMCO đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty vào ngày 11/7 tại Hội trường TCTy – số 139 Cô Giang, Q.1.

Về tham dự hội nghị có 112 đại biểu chính thức đại diện cho 27 cơ sở Đoàn và 1388 Đoàn viên trong toàn Tổng Công ty. Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban thường vụ Đoàn, hội nghị đã diễn ra trong không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm hiệu qua và thực hiện thành công 04 nội dung sau:

  1. Thông qua báo cáo sơ kết nửa đầu nhiệm kỳ, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các nghị quyết chuyên đề và hệ thống các chỉ tiêu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhiệm kỳ II (2010 – 2015).

  2. Kiểm điểm đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ II.

  3. Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017.

  4. Bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM lần thứ IX gồm 04 đồng chí:

 •    Đ/c Phùng Thái Quang – UV BCH Thành Đoàn, UV BCH Đảng Bộ, Bí thư đoàn Thanh niên TCTy – Đại biểu đương nhiên
 •    Đ/c Nguyễn Đức Thành  - Phó Bí thư Đoàn Tổng Công ty – Đại biểu chính thức
 •    Đ/c Nguyễn Minh Tiến – UV.BTV Đoàn TCTy, Nhân viên điều hành công ty cổ phần Bến xe miền Đông – Đại biểu chính thức
 •    Đ/c Nhân Ngọc Dũng – Phó Bí thư Đoàn Cơ quan TCTy, Chuyên trách Đoàn TCTy – Đại biểu dự khuyết

 

Hình ảnh Hội nghị:


 

Đ/c Phùng Thái Quang phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

 

Đ/c Nguyễn Đức Thành báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhiệm kỳ II (2010-2015).

 

 

Đ/c Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nửa đầu nhiệm kỳ II (2010-2015).


 Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty tham dự Hội nghị.


 

112 đại biểu chính thức thay mặt cho 27 cơ sở Đoàn...

 


...Và 1388 Đoàn viên trong toàn Tổng Công ty về tham dự Hội nghị.


 

Đoàn Chủ tịch gồm 05 đồng chí: Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đức Thành, Phùng Thái Quang, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Minh Tiến (lần lượt từ trái qua)

 

 

Đoàn thư ký gồm 03 đồng chí: Nguyễn Tấn Bảo, Lê Thị Thanh Thuận, Nguyễn Thị Bạch Huệ (lần lượt từ trái qua)

 

 

 Hội nghị biểu quyết nhất trí với danh sách Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký

 

 
Hội nghị bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM lần thứ IX

 

 

 Ban kiểm phiếu kiểm tra và thống kế phiếu bầu.

 

 
 Hội nghị bầu ra 04 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp.HCM lần thứ IX gồm các đồng chí:
 • Đ/c Phùng Thái Quang   
 • Đ/c Nguyễn Đức Thành  
 • Đ/c Nguyễn Minh Tiến    
 • Đ/c Nhân Ngọc Dũng

 

 

 Đ/c Huỳnh Nguyễn Lộc - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban công nhân lao động Thành Đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 

 Đ/c Phạm Văn Thông -  Bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Chu Thị Tuyết Hạnh - Phó Bí thư Đảng Ủy trao kỷ niệm chương ghi nhận những đóng góp của các đ/c nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn TCTy nhiệm kỳ II vì chuyển công tác nên không tiếp tục tham gia Ban chấp hành (lần lượt từ trái sang):

 • Đ/c Lê Thanh Tùng
 • Đ/c Cao Đăng Thuấn
 • Đ/c Diệp Minh Sang

 

Nguyễn Nga