Doanh nghiệp vận tải ô tô phải có… “sổ đỏ”

17/04/2007
: 7594

    Theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT “Quy định vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô”, doanh nghiệp tổ chức chuyến xe chất lượng cao phải đăng ký với cơ quan quản lý tuyến về chất lượng phương tiện và các dịch vụ phục vụ khách trên suốt hành trình.

    Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khai thác vận tải khách theo hợp đồng phải ghi tên và số điện thoại của mình ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân hoặc hai bên cánh cửa xe. Bố trí nhân viên phục vụ trên xe đối với những xe từ 30 chỗ ngồi trở lên, nhân viên phục vụ trên xe là những người đã có hợp đồng.

    Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách có trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh tại địa phương hai đầu tuyến được đăng ký tổ chức khai thác thử trên tuyến vận tải khách cố định mới mở. Thời hạn khai thác thử tối đa là 180 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý tuyên công bố mở tuyến vận tải khách cố định mới.

    Quyết định này cũng chỉ rõ: Xe ô tô khách đăng ký ở nước ngoài không được khai thác vận tải khách theo hình thức hợp đồng trên lãnh thổ Việt Nam.