GDP quý 3 tăng tới 6,81%

29/09/2015
: 5582

     Mức tăng 6,81% trong quý 3 đã góp phần đưa GDP 9 tháng đầu năm 2015 tăng 6,5%...

GDP quý 3 tăng tới 6,81%

Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp 7,31 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

     Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,50% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, tăng trưởng quý 1 đạt 6,12%, quý 2 tăng 6,47% và quý 3 tăng 6,81%. 

     Trong mức tăng 6,5% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, khu vực dịch vụ tăng 6,17%.

     Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,30%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,09%; khu vực dịch vụ chiếm 40,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,09%.

     Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 9,07% so với cùng kỳ năm 2014 - đóng góp 7,31 điểm phần trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 8,08% - đóng góp 2,62 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ làm giảm 3,43 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung. 

     Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 21/9/2015, tăng trưởng tín dụng tăng 10,78% so với cuối năm 2014. 

     Hoạt động kinh doanh bất động sản có cải thiện hơn, đạt mức tăng 2,9%, cao hơn mức tăng 2,71% của cùng kỳ năm trước.

     Các ngành dịch vụ không kinh doanh có mức tăng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2014 do cơ bản ổn định biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên, giá dịch vụ y tế, giáo dục không điều chỉnh trên diện rộng...

     Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 909,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,9% GDP.

Theo VnEconomy