Giảm giá bán các lọai cần cẩu UNIC

14/06/2007
: 20695
Thời gian khuyến mãi từ ngày 15/06/2007 đến ngày 30/09/2007


DANH MỤC CÁC LỌAI CẨU GIẢM GIÁ
(Đơn giá: Đô-la Mỹ)
STT MODEL Số lượng Giá hiện tại Giá khuyến mãi
1 UR-P244RS 1 17.980 16.400
2 UR-U343RS 2 16.320 14.900
3 UR-V376 1 17.690 16.200
4 UR-V503 2 14.740 13.500
5 UR-V504 2 16.000 14.600
6 UR-V505-1 1 20.370 18.600
7 UR-V506-1 2 21.380 19.500

Giá bán: Giá trên đã bao gồm 5% VAT. Chưa bao gồm chi phí giao nhận, lắp đặt, hướng dẫn trực tiếp tại hiện trường.
Phương thức thanh tóan: Thanh tóan bằng tiền mặt hoặc chuyển khỏan bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán USD của Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam Tp.HCM tại thời điểm thanh tóan.