Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

01/06/2015
: 5690

     Miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn, quy định mới về chính sách dân số, hợp đồng xây dựng, ưu đãi khi nâng cấp, mở rộng bến xe khách, thay đổi về cấp lại giấy phép lái xe, quy định cử tuyển…là những chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2015.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015

Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

Miễn, giảm tiền sử dụng đất

     Có hiệu lực từ 1/6/2015, Quyết định 11/2015 của Thủ tướng quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

     Theo đó, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định. 

Sinh con đúng kế hoạch được thưởng tiền

     Theo Nghị định 39/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, từ 15/6 phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiếm xã hội bắt buộc) khi sinh con đúng kế hoạch sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người tính từ tháng đầu sau khi sinh con. 

     Đối tượng thụ hưởng phải tự nguyện cam kết bằng văn bản không sinh thêm con, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận hỗ trợ. 

Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng xây dựng

     Nghị định 37/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6, quy định mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết. 

     Cụ thể, mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng.

     Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do hai bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. 

Ưu đãi đầu tư khai thác bến xe khách

     Quyết định 12/2015, ngày 16/4/2015 của Thủ tướng về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, từ 1/6 cho phép hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa.

     Cụ thể, bến xe khách tại các huyện nghèo được miễn tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích bến xe khách; Đối với các bến xe khách không thuộc đối tượng trên thì được miễn tiền thuê đất cho phần diện tích của các hạng mục công trình dịch vụ bắt buộc; Thu nhập của nhà đầu tư phát sinh từ dự án đầu tư mới bến xe khách tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Siết quy định về tuyển sinh cử tuyển

     Theo Nghị định 49/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định một số điều của Nghị định số 134/2006, Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

     Theo đó, từ ngày 7/6, công dân Việt Nam thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và có thời gian 3 năm học trung học phổ thông tại trường đóng tại địa phương đó (học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh các lớp tạo nguồn tỉnh theo hộ khẩu trường trú) được cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc có thời gian 4 năm học trung học cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được cử tuyển vào trung cấp.

     Ưu tiên xét cử tuyển đối tượng là người dân tộc thiểu số, quy định hiện hành chỉ yêu cầu đối tượng cử tuyển thường trú 5 năm tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. 

Thay đổi về cơ cấu hệ thống tòa án

     Từ 1/6, hệ thống tổ chức Tòa án nhân dân sẽ có thêm toà án nhân dân cấp cao, đây là điểm mới nổi bật quy định trong Luật tổ chức Toà án nhân dân 2014.

     Từ 1/6, toà án nhân dân ở nước ta sẽ gồm bốn cấp: Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; các Toà án quân sự. 

     Tòa án nhân dân cấp cao có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị; giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toà án thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị bằng Hội đồng 3 thẩm phán hoặc Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao. 

     Toà án nhân dân cấp cao sẽ làm phần lớn nhiệm vụ của Toà án nhân dân tối cao hiện nay. Thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của toà cấp huyện và cấp tỉnh giữ nguyên. 

Sửa đổi chỉ tiêu cấp lại, đổi giấy phép lái xe

     Theo Thông tư 53/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi một số chỉ tiêu quy định trong biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 6/6, các trường hợp cấp lại, đổi giấy đăng ký và biển số xe ôtô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí với mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí mức thu cao, tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

     Ngoài ra, xe ôtô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm: Xe ôtô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành khách được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; Xe ôtô con cho thuê tài chính đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

     Ngoài ra, một số quy định về hành nghề công chức, về thành lập cục hải quan, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “thầy thuốc ưu tú”, “thầy thuốc nhân dân”, về quản lý chất thải, phế liệu…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2015.

Theo VnEconomy