Hội thảo “An toàn giao thông và tiện ích cho người khuyết tật”

11/07/2007
: 15592

Tại cuộc hội thảo, một số đại biểu cho biết: “ TP Hồ Chí Minh hiện có 45 ngàn người khuyết tật, trong đó có 34 ngàn người tàn tật và 14 ngàn thương binh. Thời gian qua, pháp luật ở nước ta chưa cho phép người khuyết tật sử dụng phương tiện giao thông. Mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu Công an xử phạt những người sử dụng phương tiện xe 2 – 3 bánh tự chế tham gia giao thông.

Người khuyết tật hiện chưa được hòa nhập với cuộc sống xã hội do vẫn còn những hạn chế của tiện ích công cộng như: Chưa có những tuyến đường có lối dành riêng cho người khuyết tật đi lại; chưa có sàn xe buýt thấp và thang nâng xe lăn của người khuyết tật khi đi xe buýt; nhiều công trình xây dựng nhà cửa không có lối dành cho người khuyết tật đi lại...”.

“Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật có thể tham gia giao thông khi họ có đủ sức khỏe và đầu tư những tiện ích công cộng cho người khuyết tật...”. “Nhà nước không nên đánh đồng tất cả những người khuyết tật như nhau mà nên tổ chức khám sức khỏe chuyên khoa riêng cho từng người khuyết tật để có thể cấp giấy phép lái xe cho những người khuyết tật còn đủ khả năng để điều khiển phương tiện giao thông. Đề nghị Nhà nuớc ban hành chính sách để người khuyết tật có thể hòa nhập cộng đồng...”.