Năm 2020 thị phần vận tải hàng hóa bằng đường biển chiếm 21,25%

14/05/2015
: 6011

Năm 2020 thị phần vận tải hàng hóa bằng đường biển chiếm 21,25%

Năm 2015, tổng trọng tải đội tàu biển đạt từ 4,7 – 5,2 triệu DWT và đạt từ 6,8 – 7,5 triệu DWT vào năm 2020.

Theo Đề án tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020 mới được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng phê duyệt, đội tàu biển Việt Nam sẽ được phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả, chú trọng phát triển các loại tàu chuyên dụng cỡ lớn. Đến năm 2015, tổng trọng tải đội tàu đạt khoảng từ 4,7 – 5,2 triệu DWT và khoảng từ 6,8 – 7,5 triệu DWT vào năm 2020.

Đội tàu biển chủ yếu đảm nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, tuyến quốc tế, các tuyến ven biển, nhất là đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa Bắc – Nam, vận tải than nhập khẩu phục vụ các nhà máy điện, vận chuyển dầu thô phục vụ các nhà máy lọc dầu, gas, khí hóa lỏng và xi măng…

Nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu lên 25 – 30%. Đến năm 2020, thị phần vận tải hàng hóa sẽ là 21,25% và vận tải hành khách là 0,07% so với khối lượng vận tải toàn ngành GTVT. Đặc biệt cần chú trọng phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, nhất là nâng cao chất lượng dịch vụ logistic.

Bên cạnh đó, phát triển thị trường vận tải biển bảo đảm khả năng hỗ trợ cho vận tải đường bộ, đường sắt và đường hàng không; nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm chi phí vận tải, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 giảm 15-20% chi phí hiện tại.

Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý nhà nước, đổi mới thể chế chính sách tạo khung pháp lý minh bạch, thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện, tháo gỡ các khó khăn, rào cản, tạo động lực khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển đội tàu biển.

Quyết định cũng nêu rõ các giải pháp tái cơ cấu vận tải biển và quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

 Theo Cafef